admin

Maj 29, 2018

Potocznie o powodach powstania Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Szanowni Państwo, chciałbym odpowiedź na pytanie dlaczego zająłem się Monarchią Chrześcijańskie Międzymorze i przybliżyć kilka powodów podjętych decyzji. Zapraszam Marcin Gustav. Działalność charytatywna i projekt procesora […]
Maj 19, 2018

Reprezentacja Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze szacuje że zaangażowanie około dwóch tysięcy Szlachty Monarchii  wystarczy do realizacji planu budowy Unii Międzymorza.
Maj 15, 2018

System Dworski Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.

Istotą wprowadzonych rang dworskich jest określenie uniwersalnej hierarchii między członkami Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.
Maj 29, 2017

Wstęp do pierwszej Kroniki Chrześcijańskiego Międzymorza

Wstęp Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Białoruś, Czechy, Słowacja, Ukraina, Węgry, Rumunia, kraje byłej Jugosławii, Mołdawia, Bułgaria to obszar uznawany historycznie za międzymorze. Jest to przestrzeń środkowej […]