Potocznie o powodach powstania Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Reprezentacja Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Maj 19, 2018

Potocznie o powodach powstania Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Szanowni Państwo, chciałbym odpowiedź na pytanie dlaczego zająłem się Monarchią Chrześcijańskie Międzymorze i przybliżyć kilka powodów podjętych decyzji. Zapraszam Marcin Gustav.

Działalność charytatywna i projekt procesora to były główne motywy mojego działania, ale nie tylko te. Procesor na którym można by zbudować całą dziedzinę gospodarki, który byłby jedynym takim produktem w Europie centralnej, który jest konieczny jeśli poważnie Rzeczypospolita Polska myśli o rozwoju gospodarki. Wydaje się to oczywiste, ale w Polsce nie koniecznie. Pani Wiceminister Gospodarki wręcz skrzyczała mnie, że nic nie robię – na zasadzie Weście się i zróbcie. Właściwie co powinien więcej zrobić, zadłużyć się po uszy? A rzeczywistość wygląda następująco: dotacje EU w Polsce na innowacje są bardzo ryzykowne, są zabezpieczane kredytem, a w Polsce jak ktoś chce dostać 1 mln kredytu musi mieć zabezpieczenie w nieruchomościach na kwotę 1,5mln. Biorąc pod uwagę procedury i moje doświadczenie taka dotacja oznacza zawiązanie sobie pętli na szyję i jest ogromna szansa, że został bym z przeogromnym długiem. Chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, że dotacje w Polsce są dla ludzi bogatych, posiadających środki o które wnioskują i którzy w przypadku niepowodzenia z własnej kieszeni pokryją stratę. Była grupa polskich biznesmenów, których bardzo cenię i którzy zaproponowali mi wyłożenie 4 milinów złotych na ten projekt, niestety  żeby zrealizować ten projekt eliminując zagrożenia potrzeba byłoby co najmniej 10 razy więcej gotówki. Otrzymałem też propozycję od inwestora zagranicznego ze Stanów Zjednoczonych, z kilkoma warunkami, zarobki na wysokim poziomie to OK, ale procesor nie byłby robiony w Polsce, nie byłby robiony przez Polaków, nie byłby polską marką, oraz nie otrzymałbym nawet odrobiny udziałów firmy, nawet gdyby cały trudny plan został zrealizowany z nawiązką i był sukcesem. Podpisałem też porozumienie z jedną z Uczelni, jak również instytutem PAN, trochę się zdziwiłem jak odkryłem że profesorowi bardziej zależało na dowiedzeniu się jak to się stało, że ten projekt stał się popularny. Przy okazji poznałem ludzi, którzy może nie tak zaawansowany ale również robili, robią projekty urządzeń elektronicznych, które leżą w szufladzie. To pokazuje, że są ludzie, że są umiejętności ale nikomu nie zależy żeby w Polsce powstała prawdziwa firma wysokich technologii. Do tego fundusze Private Equity,  całość w atmosferze zwiastującej jakieś problemy z uczciwością.

Być może jest o poniekąd życzeniowe podejście, ale proszę Państwa konkurencja dla Procesora Warszawa to konkurencja w postaci Intel, Quallcomm, Motorola itp., do takiej inwestycji konieczna jest pomoc państwa, Chiny robią to bez pardonu, Niemcy/Francja i inne kraje również tylko u nas powinien programista być wszystkim, a później chyba strzelić sobie w głowę. Po wspominanej wyżej propozycji od amerykanów zacząłem się zastanawiać nad sensownością dalszego realizowania projektu procesora mimo zainwestowania w ten projekt około pół miliona złotych własnej gotówki. Odkryłem, że zwyczajnie nie ma w Polsce, ale również widzę, że w większości krajów post sowieckich, brakuje gospodarza, kogoś kto poważnie będzie myślał o przyszłości obywateli i kraju oraz który będzie uczciwy, nie zamieszany w bieżącą politykę. W demokracjach takich jak Francja, Niemcy, czy USA taką rolę pełnią loże masońskie, a w Polsce loże stały się bardziej ruchem intelektualnym. W Polsce natomiast prowadzi się gospodarkę kolonialną, wysoko oprocentowane kredyty, prawie całkowite rozbrojenie obywateli, całkowicie niczym nie uzasadniony wysoki ZUS, który jest m.in. powodem emigracji wielu Polaków i zabija przedsiębiorczość w Polakach, do tego jeszcze duża ilość kapitału w rękach osób mocno związanych z poprzednim systemem. Cały szereg grup zawodowych wręcz drylujących polskich obywateli w myśl wyszukanych monopoli. Całość uzupełnia Unia Europejska, która mocno dba abyśmy za bardzo się nie rozwinęli, my mamy kupować od unii czytaj od Niemców/Francuzów a nie im sprzedawać lepsze produkty.

Oprócz działalności zarobkowej, po procesorze działałem również w organizacjach charytatywnych i non-profit – widziałem jak często ludzie borykają się z pozyskaniem środków na potrzebną pomoc. Między innymi z powodów, które wyżej wymieniłem postanowiłem razem z przyjaciółmi powołać Monarchię Chrześcijańskie Międzymorze i zrobić to poważnie. Długo szukałem sposobu jak to zrobić aby było legalne, nie było samozwańcze, lub uzurpatorskie – tu z pomocą przyszedł kościół i posługa Seniora Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce. Ksiądz Biskup przychylił się do koncepcji i pomógł powołać Monarchię. Wiele osób pyta mnie czemu ten Kościół, a odpowiedz jest prosta ten Kościół odpowiedział na moją prośbę, inni duchowni dużo mówili. Uzurpator zgodnie ze słownikiem to „człowiek niesłusznie przypisujący sobie prawo do czegoś”, dlatego też powołaliśmy nową Monarchię, nową organizacje, a nie uzurpujemy sobie prawo do polskiej korony, czeskiej, czy innej. Samozwaniec to wg słownika: „osoba, która bezprawnie przywłaszcza sobie jakiś tytuł, jakieś prawa”, dlatego też nowa organizacja, nowy system prawny, bycie sam0zwańcem oznacza obwołanie się niezgodnie z prawem, kimś w danym istniejącym bycie a nie nowym, przypomnę. Natomiast zadbaliśmy o właściwe podstawy prawne i tak: Ks. Biskup jest Seniorem Kościoła zarejestrowanego w rejestrze MSWiA, Katolicki Kościół Narodowy jest kościołem przed soborowy (Doktryna Wiary zarejestrowana w MSWiA), prawo kościoła nie zabrania takiego wyniesienia i namaszczenia, Ks. Biskup posiada i posiadał w czasie wyniesienia, ważną sukcesję apostolską, Kościół jest autonomicznym bytem i ma prawo powoływać oraz uznawać inne autonomiczne byty. Między innymi żeby działać zgodnie z literą prawa, świadomie przyjąłem tytuł Suwerena i Władcy a nie na przykład Króla. Zgodnie z prawem międzynarodowym wymagana jest odpowiednia wielkość władanym terytorium aby Suweren podmiotu prawa międzynarodowego mógł przyjąć tytuł Króla, mniejsze terytoria zarządzane są przez Książąt, ale ponieważ nim nie zarządzam przyjąłem tytuł Suwerena. Jednakże będąc suwerenem i źródłem honoru mogę nadać tytuł również Książęcy, dlatego że dla tej osoby moja osoba jest suwerenem.

Zbudowanie międzymorza to nasz egzystencjalny cel, musimy zbudować unię krajów Europy środkowej, żeby być bezpiecznym w przypadku ataku Rosji, Turcji, lub Niemiec. Być może Niemcy wydają się nie uzasadnionym argumentem, ale nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć co się stanie z taką ilością muzułmańskich imigrantów, jak to wpłynie na podejmowane decyzje kierujących Niemcami w przyszłości. Przy tym proponowana unia jest unią dla nas, mam na myśli unię która realnie buduje gospodarczą siłę krajów unii mających na celu lepsze rozwinięcie gospodarek niż Francja/Niemcy/Włochy. Warto dodać, że kraje międzymorza były drenowane przez Rosję po drugiej wojnie światowej, dotyczyło to również ograniczeń w rozwoju, nagradzaniu postaw zdradzania swojego kraju i swoich współobywateli, nie miały planu Marshalla i amerykańskich dolarów. Taką unię międzymorza należy budować na silnym fundamencie i takim jest chrześcijaństwo, owszem jest kilka kościołów, wiele osobistych antagonizmów między wysokimi duchownymi, ale jest to fundament o 1000kroć lepszy od ideologii Marksa i Engelsa.

Wybraliśmy Monarchię do tego projektu ze względu na świadomość, że jest to projekt obliczony na kilka pokoleń, mogliśmy utworzyć partię, mogliśmy powołać zakon rycerski, mogliśmy powołać organizacje międzyrządową, ale wybraliśmy byt państwowy żeby nie ograniczać się i mieć pełne spektrum możliwości. Przy tym w Monarchii jest źródło honoru a osoby które mają tytuły honorowe i szlacheckie są związane przysięgą ze źródłem honoru. To dzięki źródełku honoru są uznawani za honorowych. Taka sytuacja pozwala zbudować grupę osób, która sobie ufa i jest względnie lojalna – odebranie honoru jest bardzo bolesnym mentalnie działanie i miało już miejsce w ciągu ostatni 2 lat w Monarchii. Natomiast to chroni monarchę przed sytuacjami takimi jak chociażby ostatnio widzieliśmy z partią Nowoczesna i usunięcia twórcy partii pana Petru. Monarchie buduje się jako przedsięwzięcie wielopokoleniowe, osoby które piastują funkcje w Monarchii w większości przypadków maja prawo wyznaczenia swojego następcy. Wiem, że w/w argument jest często negowany przez sympatyków pełnej demokracji, ale nasz projekt jest trudny i wymaga wysiłku, który jest możliwy jeśli członkowie tego projektu staną się jego częścią również w życiu. Monarchia również dlatego, że w takim projekcie jest chociaż jedna osoba której naprawdę zależy, jest też chociaż jedna osoba, która bierze na siebie odpowiedzialność za powodzenie projektu. Chrześcijańska Monarchia dlatego, że trudno jest budować na fundamencie chrześcijańskim z pozycji podmiotu mocno zlaicyzowanego i dbającego o rozdział kościoła i państwa; dlatego proszę mi wybaczyć ale nie wierze w deklaracje o wartościach chrześcijańskich unii europejskiej, raczej jest to mamienie Europejczyków a w rzeczywistości robienie wszystkiego aby właśnie wartości, które zbudowały Europę poszły do lamusa w myśl poglądów Marksa, Engelsa i ich naśladowców.

Oczywiście Unie Międzymorza M.CH.I. chcemy budować przy pomocy traktatów, umów, organizacji społecznych i kościelnych, jako przykład niech służy unia europejska, nikt nikogo nie atakował zbrojnie a powstała formując się przez około 50 lat. Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze nie ma aspiracji terytorialnych, ze względu na prawo międzynarodowe wystarczy nam 10m kwadratowych własnego terytorium aby formalnie Monarchia stała się podmiotem prawa międzynarodowego. Dziś działamy jako suwerenna wspólnota chrześcijańska, dążymy do uzyskania podmiotowości międzynarodowej ale tylko dlatego że jest to konieczne do realnych relacji międzypaństwowych.

Jesteśmy i będziemy gospodarzami w krajach międzymorza, trzecią siłą między państwem i jego instytucjami a kościołami. To jest nasz cel lobbować i być gospodarzem, tak by każdy kto chce budować swój kraj mógł znaleźć u nas realne wsparcie: od finansowego po merytoryczny. Dlatego też, zabraniamy naszym reprezentantom bycia we władzach lokalnych i krajowych, ten projekt nie jest dla politykierów którzy chcą na naszych dobrych intencjach, na naszej dobrej pracy zrealizować swoje plany polityczne i dopchać się, wiemy gdzie. Monarchia i jej Szlachta będzie wspierać, będzie pomagać, doradzać ale nie rządzić w strukturach demokratycznych. Wiem, że tzw. politykierzy najszybciej będą krytykować nasz projekt, będą wyśmiewać Monarchię albo wręcz wmawiać wszystkim, że chcemy w Polsce i innych krajach międzymorza wprowadzić monarchię. My nie chcemy zmieniać systemów politycznych w danych krajach, to trochę przypomina sytuacje jakby Czerwony Krzyż miał zmieniać system polityczny w kraju, w którym prowadzi swoja działalność. Monarchia Chrześcijańskie Międzymorza to monarchia konstytucyjna, a naszym celem jest przekonać obywateli krajów międzymorza żeby wybrali do kierowania unią międzymorza tańsza i uczciwą oraz kompetentną organizacje jaką jest nasza Monarchia. Proszę zwrócić uwagę, że to politykom najbardziej zależy na demokracji, przecież demokracja daje możliwości unikania odpowiedzialności i tworzy pozór, że zwykły obywatel ma na coś wpływ, a wiara obywatela że może zostać prezydentem jest prawdziwa wiarą. Nie uważam, że monarchia jest panaceum na całe zło i jedynym dobrym rozwiązaniem. Historia półwyspu apenińskiego pokazuje, że republiki na przemian z monarchiami dały przykład, iż to nie system jest powodem ogólnie określę zła, tylko rządzący ludzie. Z drugiej strony w jednym z krajów lezących w międzymorzu, jest dyktatura oparta o demokrację czyli Białoruś. W naszej Monarchii za każdym razem gdy będą obywatele głosować, będzie się to odbywało w formie demokracji bezpośredniej, dając w ten sposób wyraz chyba najbardziej uczciwej formie sprawowania władzy demokratycznej. Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze jest bytem konstytucyjnym i faktycznie szef państwa nie zmienia się demokratycznie ale inne struktury tak. Najwyższym po Konstytucji aktem prawnym jest Ustawa uchwalana przez parlament wybierany przez obywateli. Do tego są jeszcze formy parlamentów lokalnych organizowanych przez Diuków Województwa.

Żeby uniezależnić Monarchię finansowo, pokazać nasz suwerenny charakter wprowadziliśmy walutę cyfrową INTER, proszę nie mylić z cryptowalutą. Mamy cały system podatków i emisji nowego pieniądza, a główną zaletą naszej waluty jest jej wymienialność na banknoty zawierające srebro. Płacimy nasza waluta za prace w monarchii i posiadamy rozliczenia w walucie cyfrowej. Ten rodzaj waluty, który wprowadziliśmy wg mojej opinii jest środkiem wymiany zlokalizowanym między pieniądzem papierowym a cryptowalutami, przypuszczam że z czasem stanie się standardem w wielu krajach. Na tej stronie podajemy nasz czas pracy: http://www.praca.gov.ist/

Można porównać Monarchię Chrześcijańskie Międzymorze do Zakonu Maltańskiego, jako organizacji uznawanej w relacjach międzynarodowych, a nieposiadającej ziemi (symboliczna ilość) i wywodzącej się ze struktur kościelnych.

Mam nadzieje, że ten pisany językiem potocznym tekst, trochę przybliżył naszą Monarchię i pokazał jakiego rodzaju jest to projekt. Zapraszam do naszej organizacji i wspólne budowanie unii krajów międzymorza, a później koordynację lub kierowanie tą unią. Przy tym warto dodać, że nie jest to projekt dla wszystkich, trudno sobie wyobrazić żeby wszyscy mogli być dobrymi spawaczami, albo dobrymi programistami, natomiast jest tu bardzo dużo miejsca dla ludzi aktywnych, chcących zmieniać pozytywnie swoją rzeczywistość. Natomiast wymaga ten projekt, szczególnie od kierowniczej części, czyli od szlachty monarchii, edukacji i szkolenia, niestety wiedza Wikipedii jest zbyt mała, a jeśli faktycznie chce się stanowić elitę w swoim kraju trzeba mieć wiedzę którą posiada elita, i dlatego nią jest. Przy tym jak Państwo wiecie ze wstępu jestem programistą, analitykiem, rozkładam poszczególne części projektu i układam je w całość, to ma pomóc w dopracowaniu projektu tak by był atrakcyjny dla uczestników i przyszłych ich spadkobierców.

Zapraszamy również do odwiedzenia innych stron Monarchii.

Na stronie Kroniki pod adresem (http://www.kronika.gov.ist/) znajdą Państwo opis oficjalnych spotkań, oraz możliwość zapisania się do newslettera.

Na stronie Info pod adresem (http://www.info.gov.ist/) znajdą Państwo Komunikaty Monarchii i linki do ważnych stron Monarchii.

Zapraszam również do odwiedzenia strony http://www.rights.gov.ist/ zawierającej regulacje prawne określające Monarchię.

Poprzez rejestracje na stronie http://www.freeman.gov.ist/  mogą Państwo dołączyć do Monarchii.

Rejestrując się na tej stronie możecie Państwo wyrazić swoją chęć dołączenia do Szlachty i Honorowych Monarchii.

Dziękuje za poświęcony czas i zapraszam do wspólnego działania.

Dodaj komentarz