System Dworski Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.

Wstęp do pierwszej Kroniki Chrześcijańskiego Międzymorza
Maj 29, 2017
Reprezentacja Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Maj 19, 2018

System Dworski Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.

Rangi Dworskie Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Istotą wprowadzonych rang dworskich jest określenie uniwersalnej hierarchii między członkami Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze. Generał Dworu sprawuje nadzór nad nadawaniem rang i ich egzekwowaniem. Poniżej jest lista, która zawiera różne stopnie, tytuły, etc, przypisane do danych rang tworząc System Dworski Monarchii. Osoba która piastuje dane stanowisko, na czas pełnienia tej funkcji, przyjmuje rangę tego stanowiska, natomiast osobista ranga może być inna, mniejsza lub większa. Osobiste rangi rosną z czasem, mogą być również zredukowane. Rangi są ważne, ponieważ wpływają na wysokość uposażeń wypłacanych przez Monarchię na rzecz danej osoby, oraz wpływają na ilość emitowanych INTER w przypadku wypracowywania nowej emisji.
Szczegóły dotyczące funkcjonowania Generała Dworu zawarte są w Edykcie: Edykt 23 - Urząd Generała Dworu Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze
Powiększony obraz.
Tekstowa wersja
RANGA DWORSKA MARSZAŁEK MARSZAŁEK-PORUCZNIK GENERAŁ-BRYGADIER GENERAŁ-PUŁKOWNIK GENERAŁ-PODPUŁKOWNIK GENERAŁ-MAJOR GENERAŁ-KAPITAN PUŁKOWNIK PODPUŁKOWNIK MAJOR KAPITAN NADPORUCZNIK PORUCZNIK PODPORUCZNIK NADCHORĄŻY CHORĄŻY OFICER CHORĄŻY PODCHORĄŻY

Suweren Książęta Monarchii Szlachta Monarchii Szlachetnii Monarchii - Godności Honorowe Honorowi Monarchii - Aspiranci Honorowo Tytułowani Monarchii
Po polsku Jego Najjaśniejsza Wielkość Marcin Gustav, z Woli Bożej Suweren i Władca Monarchii Chrześcijańskiego Międzymorza, Suweren Obrońca Wiary. Książe/Księżna Monarchii Książe/Księżna Krwi Książe/Księżna Diuk Wojewoda/Książe Wojewoda/Księżna Wojewoda/Kniaź Wojewoda Palatyn/Hrabia Palatyn, Hrabia Dworski a ściśle Pałacowy Hrabia/Hrabina Wicehrabia/Wicehrabina, Zarzadca Dobrami Dworu Baron/Boronowa Wicebaron/Wicebaronowa Szlachcic Monarchii/Szlachcianka Monarchii Godność Szlachecka Scartabellat Najwyższa Godność Honorowa Baronet/Baronetowa Uznania Honorowe Godności Honorowych lub Szlacheckich posiadanych przez Rezydentów lub Obywateli Monarchii. Wyższy Tytuł Honorowy - Chorąży Honoru/Dżentelman Wyższy Tytuł Honorowy - Podchorąży Honoru/ Honorowy Pan/Honorowa Pani Tytuły Honorowe Isthmus Christianus Tytuł Honorowy - Kadet Honoru Niższe Tytuły Honorowe.
English His Serene Highness Marcin Gustav, with God Will Sovereign and The Ruler of the Monarchy of Christian Intermarium, The Sovereign Defender of Faith; Prince/Princess Monarchian Prince/Princess Blood Prince/Princess Duke/Duchess Region Count/Countess Palatine Count/Countess Vicecomes/Viscountess Baron/Baroness Vicebaron/Vicebaroness Noble Monarchy Skartabellat Baronet/Baronetess U.H. - to skrót przed tytułem - dotyczy Obywateli lub Rezydentow Monarchii, osoby pochodzące z zacnych rodów arystokratycznych lub szlacheckich lub posiadające nadanie przez uznany dom panujacy lub duchownych suwerennych i źródło honoru. Na wniosek Heraldyka po przeprowadzeniu odpowiedniego dochodzenia Monarchia nadaje tytuł: Uznany Honorowo Książe - U.H. Książe , Uznany Honorowo Hrabia - U.H. Hrabia, Uznany Honorowo Baron - U.H. Baron, Uznany Honorowo Szlachcic - U.H. Szlachcic, Uznany Honorowo Kawaller - U.H. Kawaller dotyczy szczególnie rycerzy zakonów rycerskich. Gentleman/Gentlewoman Honorable Warrant Officer /Honorable Man/Honorable Woman Nadawane: dla Nie Obywateli, Rezydentów i Obywateli Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.Hierarchia tytułów Isthmus Christianus od najniższego:
1. Title Honour Baronetus Isthmus Christianus
2. Title Honour Comes Palatinus Isthmus Christianus
3. Title Honour ArchiDux Isthmus Christianus
4. Title Honour Donator Isthmus Christianus
5. Title Honour Nobilis Donator Isthmus Christianus
Cadet Honour Nadawane dla Nie Obywateli, Rezydentów i Obywateli Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze. Mogą być również ustanowione dla wybranej grupy osób. Hierarchia Niższych Tytułów Honorowych od najniższego:
1. (poprzedza numer informujący który to tytuł dla danego
nazwiska ) Title Honour Honoris et Nobilitate
2. Title Honour Honoris et Nobilitate JNS
3. Title Honour BARO … (miejscowość)
4. Title Honour VICECOMES z … (okolica)
5. Title Honour COMES lub COMITISSA… (miejscowość)
6. Title Honour MARCHIO z … (okolica)
7. Title Honour DUX-REGIO …(okolica)
8. Title Honour DUX …(okolica)
9. Title Honour ARCHIDUX z … (okolica)
Русский язык Его Светлейшее Высочество Марцин Густав, с Божьей Волей Суверен и Владетель Монархии Христианское Междуморье, Суверен защитник веры Кронпринц Крови Князь Князь Герцог Воевода Граф-палати́н/Графиня-палати́н Граф/Графиня Виконт/Виконтесса Барон/Баронесса Вицебарон/Вицебаронесса Благородство Монархии Скартавеппат Баронет Джентльмен Почетные Кадет Хонор
Pełniona funkcja Suweren Ród Suwerna Rodzina Suwerena Wielki Mistrz/Generał Zakonu/Orderu Reprezentant Ziemi Książęcej Primus Ród Dworski Palatynów Reprezentant Podwojewództwa Primus Ród Dworski Wicehrabiów Reprezentant Baronii Wysoki oficer Kapituły Zakonu/Orderu Primus Ród Dworski Szlachecki Kawaler Odznaki Skartabellata - nadawane na wniosek Diuka Wojewody lub Suwerena. Nagroda za wkład danej osoby w budowę i administracje Monarchii i Unii. Za gotowość do realizacji działań wskazywanych przez Monarchię, za zasługi w budowie lokalnych struktur Monarchii i Unii. Człowiek Honoru który złożył przysięge przed Źródłem Honoru (Suwerenem), na prawach Szlachty. Nagroda za postawę danej osoby w czasie budowy Monarchii i Unii oraz gotowość do realizacji działań wskazywanych przez Monarchię.
Kawaler Orderu Wieńca Laurowego Postulanci aplikanci oficerowie do Zakonów Orderów Gwardii Rodów itp. Nagroda za działalność na rzecz Unii i Monarchii Postulanci aplikanci oficerowie do Zakonów Orderów Gwardii Rodów itp. Osoby którym nadał Suweren Tytuł Honorowy i nie są członkami Wspólnoty Międzymorza

Wysoki oficer Reprezentacji Podwojewództwa i Województwa Członek Orderu Szlacheckiego lub Kawaler/Dama Zakonu Rycerskiego - od Komandora (czyli od kierownika w orderze)

Forma uzyskania godności Namaszczenie przez Prymasa

Przysięga przez Suwerenem Przysięga przez Suwerenem Przysięga przez Suwerenem Przysięga przez Suwerenem Przysięga przez Suwerenem Przysięga przez Suwerenem Przysięga przed Wielkim Mistrzem lub Zastępcą W.M Zakonu/Orderu lub Książe Wojewodą Przysięga przed Wielkim Mistrzem lub Zastępcą W.M Orderu Przysięga przed Kanclerzem Wielkiej Kapituły Odznaki Przysięga przed Suwerenem lub wyznaczonym pełnomocnikiem
Przysięga przed Wielkim Mistrzem lub Zastępcą W.M Orderu Przysięga przed Szefem organizacji lub jego pełnomocnikiem Przysięga przed Szefem organizacji lub jego pełnomocnikiem lub wiarygodna forma Internetowa Przysięga przed Szefem organizacji lub jego pełnomocnikiem
Tytułowanie Tytuł przed Tronną Nazwa Tytuł przed Imieniem Tytuł przez Imieniem i Nazwiskiem Tytuł przed Imieniem i Nazwiskiem lub skrót przed Imieniem i Nazwiskiem. Po imieniu i nazwisku skróty Orderowe/Zakonne lub pełna tytulatura np.. Hrabia Jan Kowalski Podwojewództa Iksińskiego Imię Tytuł Nazwisko czyli Tytuł Honorowy przed Nazwiskiem. Tytuł nadany przez Monarchię Chrześcijańskiego Międzymorza wymieniane są w orginale nadania, nie tłumaczy się ich. Aby podkreślić ich nadanie przez Monarchię można dodać TH, jako skrót Tytuł Honorowy
Przykład Tytułowania Suweren Marcin Gustav Książe Monarchii Jan Księże Krwi Jan Kowalski Książe Jan Kowalski Książe Wojewoda Jan Kowalski Palatyn Jan Kowalski Hrabia Jan Kowalski Wicehrabia Jan Kowalski Baron Jan Kowalski Wicebaron Jan Kowalski Kavaller Jan Kowalski Skartabell Jan Kowalski Baronet Jan Kowalski Jan Tytuł Kowalski Jan Tytuł Kowalski Jan Tytuł Kowalski Jan Tytuł Kowalski Jan Tytuł Kowalski Jan Tytuł Kowalski
Skrót SV vSV PR DX DX PAL CM vCM BR vBR KV SK BT

Zwrot Jego Najjaśniejsza Wielkość Jego Książeca Wysokość Jego Książeca Wysokość Jego Książeca Mość Jego Książeca Mość Jego Wielce Ekscelencja lub Wasza Hrabiowska Łaskawość Jego Wielce Ekscelencja lub Wasza Hrabiowska Łaskawość Jego Wielce Ekscelencja lub Wasza Wice Hrabiowska Łaskawość Jego Wielce Ekscelencja lub Wielce Urodzony Baronie Jego Wielce Ekscelencja lub Wielce Urodzony Wice Baronie Jego Szlachetna Ekscelencja lub Wielce Szlachetny Kavallerze Jego Szlachetna Ekscelencja lub Wielce Szlachetny Skartabellacie Jego Wielce Honorowa Ekscelencja Baronet Jego Honorowa Ekscelencja Wielce Honorowy Panie Honorowy Panie Jego Ekscelencja Panie Kadecie Jego Ekscelencja
RANGA DWORSKA MARSZAŁEK MARSZAŁEK-PORUCZNIK GENERAŁ-BRYGADIER GENERAŁ-PUŁKOWNIK GENERAŁ-PODPUŁKOWNIK GENERAŁ-MAJOR GENERAŁ-KAPITAN PUŁKOWNIK PODPUŁKOWNIK MAJOR KAPITAN NADPORUCZNIK PORUCZNIK PODPORUCZNIK NADCHORĄŻY CHORĄŻY OFICER CHORĄŻY PODCHORĄŻY
Gwardia [OF-10] Suweren Monarchii, Zwierzchnik Sił Zbrojnych [OF-9] Marszałek Monarchii, Marszałkowie innych formacji [OF-8] Generał Monarchii [OF-7] Generał Korpusu [OF-6] Generał Brygadier [OF-5] Pułkownik [0F-4] Podpułkownik [OF-3] Major [OF-2] Kapitan [OF-1] Nadporucznik [OF-1] Porucznik [OF-1] Podporucznik [WO-5] Chorąży Specjalista 1 klasy [WO-4] Chorąży Specjalista 2 klasy [WO-3 lub 2] Chorąży 1 klasy lub 2 klasy
Rada StanuSekretarz Generalny

Seniorzy Rady
Doradca Rady Ekspert Rady Specjalista RadyRada Królewska
Kanclerz Rady Królewskiej Marszałek Rady Królewskiej Podkanclerz Rady Królewskiej
Radca Rady Królewskiej zaproszony Doradca Ministra lub WiceministraSpecjalista RadyRada Rządowa

Minister Stanu (tzw. Premier) Minister Rzadu to jest Minister Spraw Zagranicznych i Minister Skarbu
Wiceminister Sekretarz Stanu Wiceminister Podsekretarz Stanu
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Doradca Ministra lub Wiceministra Dyrektor Departamentu Kierownik Młodszy Kierownik lub Koordynator Starszy Specjalista Specjaliści Młodsi Specjaliści
Diplomatic MissionAmbasador ad Personam lub Konsul Generalny lub Konsul Prymus Rodu Palatynów - Dyplomatyczny stopień: Poseł nadzywczajny i pełnomocny Wysoki Komisarz lub Wicekonsul Hrabia Prymus Rodu Wicehrabiów - Dyplomatyczny stopień: Minister pełnomocny Komisarz ds. … lub Wicekonsul Baron Chargé d’affaires
Prymus Rodu Szlachty - Dyplomatyczny stopień: Attaché Unii Międzymorza działający w ustalonym zakresie Attache - kierownik lub pełnomocnik do spraw


Inter Intermarium

Wielki Podskarbi Emitent Reprezentacji Wartości


Attaché Gospodarczy Monarchii Attaché Gospodarczy Unii MiędzymorzaWszechnica Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Rektor Wszechnicy (podsekretarz edukacji w rzadzie) Kanclerz Wszechnicy Wicedziekan do spraw i Profesor Wszechnicy posiadacze stopnia naukowego nadawanego przez Wszechnicę: Docent


posiadacze stopnia naukowego nadawanego przez Wszechnicę: Privatdocent
posiadacze stopnia naukowego nadawanego przez Wszechnicę: Mistrz w …(nazwa nauki)
posiadacze stopnia naukowego nadawanego przez Wszechnicę: Bakalaureat
posiadacze stopnia naukowego nadawanego przez Wszechnicę: Specjalista Dyplomowany..
Korpus Humanitarny

Podsekretarz Stanu Rzadu do spraw Dyplomacji Humanitarnej Kordynator Regionu Korpusu Kordynator Subregionu Kordynator Subregionu

Stowarzyszenie GwardziściGeneral - Korpusu - szef stowarzyszenia General Brygadier na kraj - czlonek zarzadu, jeden jest wyznaczony jako zastepca Ziemia Książęca ma obowiązek razem z Misji Honorowych, Baroniami i Podwojewództwami sformowania Batalionu Gwardzistów. W zależności od powodzenia realizacji tego obowiązku Reprezentant przyjmuje stopień od Podpułkownika do Brygadier-Generała Duży oddział to jest Podwojewództwo, Hrabia na czele, osobowo 2 Plutony Gwardii, składa się częściowo z Misji Honorowych Średni oddział to jest Baronia, Baron na czele, osobowo Pluton Gwardii, składa się częściowo z Misji HonorowychMały oddział to jest Misji Honoru, osobowo drużyna Gwardii


Specjalne Tytuły

Prymas Międzymorza
Ojciec Założyciel który złożył przesięgę Monarchii

Ojciec Założyciel który jest Rezydentem Monarchii


Ojciec Założyciel który nie jest Obywatelem i niezłożył przesięgii Monarchii
Kolegium Herbu Herby i nazdór nad nadaniami orderów i innych zaszczytów


Wielki HeroldHeroldowie

Pursuiwanci

Urząd Kronikarza Emisja aktów prawnych Monarchii, prowadzenie Kroniki, emisja oficjalnych komunikatów


Wielki Kronikarz

Ceremoniał Monarchii Organizacja spotkań, ceremonii, wydawanie świadectw nadań.Mistrz Ceremonii
Marszałek Ceremonii
Sekretarz Ceremoniału

Senior Ceremoniału
SpecjaliściGenerał Dworu Monarchii Organizacja dworu, przyjmowanie nowych obywateli, wydawanie dowodow, certyfikatow i innych swiadectw Generał Brygadier Dworu
Zakony i Ordery ogólnie. Zakony/Ordery w zależności od potrzeb, oraz warunków fundatora.

Wielki Mistrz lub Książe Orderu Kapituła Komandorzy i Wice komandorzy
Oficerowie Orderu z długim stażem

RANGA DWORSKA MARSZAŁEK MARSZAŁEK-PORUCZNIK GENERAŁ-BRYGADIER GENERAŁ-PUŁKOWNIK GENERAŁ-PODPUŁKOWNIK GENERAŁ-MAJOR GENERAŁ-KAPITAN PUŁKOWNIK PODPUŁKOWNIK MAJOR KAPITAN NADPORUCZNIK PORUCZNIK PODPORUCZNIK NADCHORĄŻY CHORĄŻY OFICER CHORĄŻY PODCHORĄŻY

Dodaj komentarz